Beslisnota bij Kamerbrief voortgang infractieprocedure implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn en aanbieding antwoorden Kamervragen over initiatiefnota klokkenluiders

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief voortgang infractieprocedure implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn en aanbieding antwoorden Kamervragen over initiatiefnota klokkenluiders (PDF | 5 pagina's | 274 kB)