Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang behandeling Wlz-cliënten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang behandeling Wlz-cliënten (PDF | 5 pagina's | 1,9 MB)