Beslisnota's bij ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 (PDF | 7 pagina's | 3,4 MB)