Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Minister Kaag (Financiën) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe maatstaf voor handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het accountancy- en pensioentoezicht. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit wijziging Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 (PDF | 1 pagina | 61 kB)