Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over een beslisnota over de Omgevingswet

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over een beslisnota over de Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 475 kB)