Beslisnota bij Kamerbrief over WBSO in 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over WBSO in 2023 (PDF | 2 pagina's | 207 kB)