Beslisnota Meerjarenplan ILT 2023-2027

Beslisnota bij Kamerbrief Kamerbrief Meerjarenplan Inspectie Leefomgeving en Transport 2023-2027. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Meerjarenplan ILT 2023-2027 (PDF | 4 pagina's | 387 kB)