Beslisnota bij Kamerbrief reactie op voorstel Holland Solar over afbouw salderingsregeling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op voorstel Holland Solar over afbouw salderingsregeling (PDF | 3 pagina's | 118 kB)