Beslisnota bij Kamerbrief over rapporten versnelling van rechtsbescherming in omgevingsrecht

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over rapporten versnelling van rechtsbescherming in omgevingsrecht (PDF | 1 pagina | 107 kB)