Beslisnota bij Kamerbrief bijstandsbudgetten 2022 en 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bijstandsbudgetten 2022 en 2023 (PDF | 6 pagina's | 3,9 MB)