Beslisnota onderzoek arbeidsmarktkrapte technici ontwikkelingen, verklaringen en handelingsperspectieven

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota onderzoek arbeidsmarktkrapte technici ontwikkelingen, verklaringen en handelingsperspectieven (PDF | 2 pagina's | 128 kB)