Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over brief Instellingsbesluit Commissie Sociaal Minimum

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over brief Instellingsbesluit Commissie Sociaal Minimum (PDF | 3 pagina's | 2,6 MB)