Beslisnota bij Kamerbrief over rapport 'Met te weinig genoegen nemen'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over rapport 'Met te weinig genoegen nemen' (PDF | 3 pagina's | 2 MB)