Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging bijdrage Nederland aan anti-ISIS-coalitie en brede veiligheidsinzet in Irak 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging bijdrage Nederland aan anti-ISIS-coalitie en brede veiligheidsinzet in Irak 2023 (PDF | 3 pagina's | 1,5 MB)