Beslisnota bij Kamerbrief over publieke controle op algoritmen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over publieke controle op algoritmen (PDF | 2 pagina's | 72 kB)