Beslisnota bij aanbiedingsbrief over rapport Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie 2023-2030

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief inzake Nederlandse Mondiale Gezondheidsstrategie 2023-2030 Samen zorgen voor gezondheid wereldwijd (PDF | 2 pagina's | 774 kB)