Beslisnota MJenV nader rapport Wetsvoorstel casusoverleggen radicalisering

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota MJenV nader rapport Wetsvoorstel casusoverleggen radicalisering (PDF | 4 pagina's | 158 kB)