Beslisnota bij Kamerbrief ORS MRS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief ORS MRS (PDF | 11 pagina's | 329 kB)