Kamerbrief over ontwerp MRS

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage 'Van ORS naar MRS en Omgevingshuis'. Hij informeert de Kamer daarbij over de vormgeving van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). De MRS is de opvolger van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over ontwerp MRS (PDF | 3 pagina's | 316 kB)