Beslisnota bij Kamerbrief actuele ontwikkelingen gewasbescherming

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief actuele ontwikkelingen gewasbescherming (PDF | 1 pagina | 85 kB)