Beslisnota Wetsvoorstel online oprichting BVs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Wetsvoorstel online oprichting BVs (PDF | 3 pagina's | 165 kB)