Beslisnota bij Kamerbrief Defensie Industrie Strategie en nieuwe geopolitieke context

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Defensie Industrie Strategie en nieuwe geopolitieke context (PDF | 2 pagina's | 89 kB)