Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid en Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (PDF | 2 pagina's | 93 kB)