Beslisnota bij Kamerbrief toezeggingen wetgevingsoverleg wetsvoorstel toekomst pensioenen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief toezeggingen wetgevingsoverleg wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)