Beslisnota bij Kamerbrief uitspraak Raad van State over Porthos en bouwvrijstelling

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief uitspraak Raad van State over Porthos en bouwvrijstelling (PDF | 1 pagina | 112 kB)