Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen commissie Digitale Zaken over ontwerpbegrotingen 2023 BZK, EZK en JenV

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen commissie Digitale Zaken over ontwerpbegrotingen 2023 BZK, EZK en JenV (PDF | 1 pagina | 69 kB)