Beslisnota bij Kamerbrief over verzamelbrief dierenwelzijn van dieren in de veehouderij

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verzamelbrief dierenwelzijn van dieren in de veehouderij (PDF | 3 pagina's | 151 kB)