Beslisnota's en brieven bij Kamerbrief iinvesteringen in Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's en brieven bij Kamerbrief iinvesteringen in Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten (PDF | 23 pagina's | 316 kB)