Kamerbrief over investeringen in Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten en beleidsreactie financieringswijze ambtsopleidingen

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over investeringen in de Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten. Daarnaast geeft hij zijn beleidsreactie op de evaluatie van de financieringswijze van ambtsopleidingen aan de de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Hij stuurt het evaluatierapport mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief over investeringen in Nederlandse Levensbeschouwelijke Universiteiten en beleidsreactie financieringswijze ambtsopleidingen (PDF | 4 pagina's | 324 kB)