Beslisnota bij Aanbiedingsbrief 3e nota van wijziging Verzamelwet VWS 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief 3e nota van wijziging Verzamelwet VWS 2022 (PDF | 2 pagina's | 815 kB)