Beslisnota bij Kamerbrief over Strategie Digitale Economie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Strategie Digitale Economie (PDF | 2 pagina's | 87 kB)