Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen Eerste Kamer over derogatie Nitraatrichtlijn

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen Eerste Kamer over derogatie Nitraatrichtlijn (PDF | 2 pagina's | 124 kB)