Beslisnota bij Kamerbrief over maatregelen energieprijzen (semi-)collectieve sector

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over maatregelen energieprijzen (semi-)collectieve sector (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)