Beslisnota bij Kamerbrief over sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023 (PDF | 3 pagina's | 1,6 MB)