Beslisnota bij Kamerbrief over Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2023 (PDF | 4 pagina's | 165 kB)