Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda formele Telecomraad 6 december 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over geannoteerde agenda formele Telecomraad 6 december 2022 (PDF | 2 pagina's | 115 kB)