Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding provinciaal startpakket fysieke leefomgeving

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding provinciaal startpakket fysieke leefomgeving (PDF | 9 pagina's | 283 kB)