Kamerbrief aanbieding provinciaal startpakket fysieke leefomgeving

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het versturen van het provinciaal startpakket fysieke leefomgeving aan de provincies. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Kamerbrief aanbieding provinciaal startpakket fysieke leefomgeving (PDF | 4 pagina's | 214 kB)

Bijlagen