Handreiking Gebiedsgericht Werken: Regie en samenhang in ruimtelijke keuzes

Deze handreiking biedt houvast om keuzes te maken in de manier van regievoering, het inrichten van processen en het afwegen van belangen bij gebiedsgericht werken.

Handreiking Gebiedsgericht Werken: Regie en samenhang in ruimtelijke keuzes (PDF | 24 pagina's | 1,4 MB)