Beslisnota bij Kamerbrief over addendum verslag resultaten gedragsscan beleidsprogramma Klimaat

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over addendum verslag resultaten gedragsscan beleidsprogramma Klimaat (PDF | 1 pagina | 85 kB)