Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging en heropening Subsidie Verduurzaming mkb

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verlenging en heropening Subsidie Verduurzaming mkb (PDF | 3 pagina's | 243 kB)