Beslisnota beantwoording Kamervragen motie-Koerhuis

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota beantwoording Kamervragen motie-Koerhuis (PDF | 2 pagina's | 80 kB)