Antwoorden Kamervragen over de vragen over de motie-Koerhuis over continuïteit Groningen Airport Eelde

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van antwoorden op eerdere Kamervragen over de motie van het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD). De vragen gingen over het waarborgen van de continuïteit van Groningen Airport Eelde. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

Antwoorden Kamervragen over de vragen over de motie-Koerhuis over continuïteit Groningen Airport Eelde (PDF | 4 pagina's | 359 kB)