Beslisnota bij Kamerbrief over opzet en uitvoering Monitor vitamine D uit basispakket

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over opzet en uitvoering Monitor vitamine D uit basispakket (PDF | 3 pagina's | 1,9 MB)