Beslisnota bij Kamerbrief over diverse onderwerpen mestbeleid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over diverse onderwerpen mestbeleid (PDF | 3 pagina's | 198 kB)