Beslisnota bij Kamerbrief over advies Deskundigenberaad over test- en inzetbeleid zorgpersoneel

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over advies Deskundigenberaad over test- en inzetbeleid zorgpersoneel (PDF | 4 pagina's | 2,4 MB)