Beslisnota bij Kamerbrief over Decemberbrief BZ 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Decemberbrief BZ 2022 (PDF | 1 pagina | 405 kB)