Beslisnota bij Kamerbrief over Rapport Huis voor Klokkenluiders

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Rapport Huis voor Klokkenluiders (PDF | 2 pagina's | 177 kB)