Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsmatige mutaties begroting SZW 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over beleidsmatige mutaties begroting SZW 2022 (PDF | 2 pagina's | 1,3 MB)