Beslisnota bij Kamerbrief Hoofdlijnen Sportakkoord II en vervolgproces

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Hoofdlijnen Sportakkoord II en vervolgproces (PDF | 3 pagina's | 206 kB)